Getit
 

להגשת בקשת ביטול להזמנה קיימת
נא הזינו את תעודת הזהות שלכם ואת מספר ההזמנה שברצונכם לבטל

נא פרטו את הסיבה לבקשת הביטול
נסו לכלול את מספר ההזמנה המבוקשת על מנת שנוכל לטפל בפנייתכם בהקדם האפשרי


  *תעודת זהות   
  מספר הזמנה:   
  *שם פרטי:   
  *שם משפחה:   
  *טלפון:   
  אימייל:   
  סיבת הביטול:
  
    שלח    
10.10.20.211
,0,0

50158234,50158234

0